Nowe zasady dotyczące cookies

Na naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Pliki te pozwalają nam na podwyższanie jakości naszych stron oraz dostosowanie ich do indywidualnych preferencji użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W dowonym czasie można dokonać zmiany ustawień dla tych plików.
Więcej informacji na temat plików cookies

Kserokopiarki, Plotery, Skanery - serwis Canon w Warszawie

Autoryzacja Cnon

  Od 20 lat z marką Canon

imageRUNNER 1730i
imageRUNNER ADVANCE 400i, 500i

Sprinterska 3 w segmencie A4

50..40..30.. START
teraz szybciej osiągniesz sukces w biznesie

Skończyły się żarty, nie masz już wytłumaczenia, zwycięstwo jest pewne. Nowe wielofunkcyjne kserokopiarki A4 teraz na dopingu.
Modele Canon iR-1730i, iRA-400i, iRA-500i odpowiednio z prędkościami 30,40 i 50 stron na minutę dadzą Ci przewagę w każdym zadaniu.

seria imageRUNNER 1133

iR-1133, iR-133A, iR-1133iF
3 japońskie scyzoryki

Modele Canon iR-1133, iR-1133A, iR-1133iF to niewielkie drukarko kopiarki z kolorowym skanerem. W standardzie posiadają funkcję druku dwustronnego dokumentów do formatu A4 z prędkością 33 str./min. Urządzenia przeznaczone są dla małych i średnich grup roboczych.

nowe kserokopiarki A3
imageRUNNER 2202 i 2202N

Przyśpieszona niezawodność w segmencie A3

        Dwa podstawowe modele kserokopiarek czarno-białych A3 Canon doczekały się nowego wcielenia. imageRUNNER 2202 i iR-2202N to przyśpieszone wersje poprzedników. Kopiowanie i drukowanie lokalne do formatu A3 oraz przystępna cena to niezaprzeczalne zalety tych konstrukcji

Strona główna › Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin wykonywania usług serwisowych przez serwis firmy ADA-d service
 1. Serwis prowadzi firma :   ADA-d service Janusz Sobiech, ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa, e-mail: canonada@canonada.pl, tel. 022 847 42 42, fax 022 843 05 49, tel. kom. ( pn-pt 08.00-18.00): 0 501 123 988, REGON: 010736549, NIP: 521-100-81-13, Nr Ewidencji Działalności Gospodarczej: 16108, Bank: BRE SA - WBE /ŁÓDŹ, Nr rachunku: 21 1140 2004 0000 3402 2461 7160

 2. Serwis przyjmuje zgłoszenia urządzeń do naprawy, dalej Zgłoszenia Serwisowe, w siedzibie firmy ADA-d service przy ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa w dni robocze, w godz. 8.30 - 16.30. telefonicznie nr. 022 847-42-42, e-mail: serwis@canonada.pl oraz na stronach www.canonada.pl zakładka serwis

 3. Usługi serwisowe dzielą się na gwarancyjne i nie gwarancyjne. Realizacja usługi w ramach gwarancji nie wyklucza równoczesnego wykonywania odpłatnych czynności serwisowych w zakresie nie objętym gwarancją. Klasyfikacja usługi serwisowej jako gwarancyjnej bądź nie gwarancyjnej dokonywana jest przez Serwis.

 4. Za skuteczne powiadomienie Klienta o przyjętym sposobie postępowania w ramach realizacji Zgłoszenia Serwisowego, dalej Powiadomienie, uznaje się wysłanie odpowiedniej informacji na adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub numer faksowy podane w Zgłoszeniu Serwisowym. Za czas dokonania Powiadomienia uznaje się w przypadku faksu i wiadomości elektronicznej czas nadania informacji jeżeli nie uzyskano informacji o niedostarczeniu wiadomości, a w przypadku przesyłki pocztowej czwarty dzień po jej nadaniu.

 5. Zrealizowanie uprawnień wynikających z gwarancji wymaga przesłania do Serwisu:

  1. kompletnego urządzenia zgodnie z informacją zamieszczoną w Instrukcji Obsługi.

  2. dokumentu zawierającego następujące dane: Nazwa firmy, Osoba kontaktowa, adres, numer telefonu, numer faksu lub poczty elektronicznej

  3. dokładny opis usterki - przyczyna reklamacji

  4. wypełnionej i podpisanej Karty Gwarancyjnej,

  5. dowodu zakupu lub jego kserokopii.

 6. Dla sprawnego zrealizowania naprawy nie gwarancyjnej zalecane jest spełnienie warunków 5a) i 5b) oraz wymagane jest dostarczenie kompletnych danych do faktury VAT. Brak opisu usterki powoduje naliczenie opłaty za testowanie urządzenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 7. Czas naprawy jest określany przez Serwis w zależności od zakresu prac i dostępności części zamiennych. Dla napraw gwarancyjnych czas ten określa karta gwarancyjna. Bieg czasu naprawy liczony jest od dnia dostarczenia kompletu sprzętu i dokumentów do Serwisu.

 8. Czas naprawy gwarancyjnej może zostać wydłużony w przypadku czasowej niedostępności podzespołów wymaganych do przeprowadzenia naprawy bądź zaistnienia konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów/informacji od Klienta celem weryfikacji zgłaszanej usterki urządzenia.

 9. O braku możliwości naprawy urządzenia, wydłużeniu czasu jego naprawy, zmianie kwalifikacji naprawy Serwis dokonuje Powiadomienia.

 10. W przypadku klasyfikacji usługi jako nie gwarancyjnej Klient ma prawo odstąpić od usługi na piśmie.

 11. Dla napraw gwarancyjnych koszty transportu sprzętu do i z serwisu określają warunki gwarancji w innych przypadkach koszty te pokrywa klienta zgodnie z aktualnym cennikiem.
 12. W przypadku, gdy urządzenie zostało dostarczone niekompletne lub nie zostało odebrane bez winy Serwisu, koszt dodatkowych przesyłek ponosi Klient.

 13. W przypadku napraw nie gwarancyjnych urządzenie wysyłane jest po klasyfikacji/ badaniu/ naprawie naszym transportem lub kurierem za pobraniem kosztów transportu i usług, jeżeli wystąpiły.

 14. Potwierdzeniem należytego wykonania usługi oraz odebrania urządzenia z serwisu bez zastrzeżeń jest jedno z poniższych zdarzeń:

  1. zwrot druku pokwitowania / zlecenia naprawy

  2. podpisanie faktury za usługę

  3. podpisanie protokołu po konserwacji / naprawie

  4. odbiór przesyłki kurierskiej ze sprzętem.

 15. W następujących przypadkach naliczana będzie opłata za przechowywanie w wysokości 10,00 zł +22% VAT za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania urządzenia.

  1. nieodebrania urządzenia odesłanego przez Serwis,

  2. braku reakcji Klienta na Powiadomienie po upływie 14 (czternastu) dni od daty Powiadomienia

  3. po upływie 14 dni od stwierdzenia braku możliwości dokonania Powiadomienia wobec niepodania przez Klienta niezbędnych danych kontaktowych lub informacji o ich zmianie

 1. Po 60 dniach naliczania opłat za przechowywanie uznaje się, że Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej odrzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne ADA-d service . Warunkiem przejęcia jest dokonanie Powiadomienia o wyznaczeniu ostatecznego 14 dniowego terminu na odbiór urządzenia lub stwierdzenie niemożliwości dokonania Powiadomienia z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 2. Warunkiem odbioru sprzętu, co do którego nastąpiło naliczenie opłat za przechowywanie jest ich uregulowanie wraz z ewentualnymi opłatami za wykonane naprawy i inne czynności płatne. Za wykonane usługi i pobrane opłaty Serwis wystawia wyłącznie faktury VAT.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za niedogodności i straty spowodowane tym, że urządzenie znajdowało się w Serwisie.

 4. W przypadku wykonywania naprawy odpłatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone przy oddawaniu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą poddane utylizacji.

 5. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje pisemne złożone w siedzibie Serwisu bądź wysłane drogą elektroniczną (faks: 022 847-05-49 lub pocztą elektroniczną: serwis@canonada.pl ) oraz listownie na adres siedziby Serwisu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od ich dostarczenia do Serwisu.

 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.canonada.pl oraz w siedzibie Serwisu.

 7. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo poczynając od dnia 01.05.2007. Jego postanowienia stosują się do urządzeń dostarczonych do naprawy przed w/w datą po uprzednim Powiadomieniu Klienta o jego zastosowaniu.

Aktualności

Data: 03.09.2016
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i - NOWOŚĆ w segmencie A3 kolor
Canon wprowadza nową serię kserokopiarek kolorowych A3 iR ADVANCE C5500
Data: 30.10.2015
Canon MF724Cdw, MF728Cdw i MF729Cx nowości w segmencie kolor A4
Nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne Canon MF724Cdw, MF728Cdw oraz MF729Cx. Kolor w segmencie A4 dla małych i średnich firm z nowym ekranem dotykowym rodem z telefonów komórkowych.
Data: 30.10.2015
Canon imageRUNNER ADVANCE C3320, C3330 zapowiedź Canon
iR ADV-C3320 i iR ADV-C3325i, iR ADV C3330i nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 dla małych i średnich biur
Data: 12.02.2015
Canon imageRUNNER C1225, C1225iF oraz iR-C1325iF i IR-C1335iF nowości 2015 roku
Canon wprowadza do ofert nową serię kserokopiarek kolorowych A4 serii imageRUNNER. Będą to 4 modele iRC1225, iRC1225iF, iRC1325iF oraz iRC1335iF.